Politică de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modificări ale documentului: Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web  www.pensiuneazbor.ro și vă vom anunța.

 Data ultimei actualizări: mai 2018

Modul de utilizare al acestei informări

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când serviciile noastre, precum și site-ul nostru web.

Cine suntem Suntem:  Pautex SRL, Registrul comertului:J12/3458/2004, Cod fiscal: RO17031893, Sediu:Tractoristilor Nr 3 Cluj-Napoca, Romania.Numărul nostru de telefon la care ne puteti contacta : +40744-663-700 sau ne puteți trimite un e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru www.pensiuneazbor.ro sau prin email rgdp@pensiuneazbor.ro sau prin posta.

 

Principiile noastre Pautex și-a luat angajamentul să vă respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Pautex SRL procesează și stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.Toate website-urile detinuțe de către Pautex SRL sunt în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu.

Această declarație de confidențialitate se află în responsabilitatea Pautex SRL, care deține responsabilitatea generală pentru asigurarea conformității. Ofițerul de Protecție a Datelor (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidențialitate, care este intrinsec legată de declarația de confidențialitate. DPO asigură conformitatea de zi cu zi și este implicat în toate problemele legate de protecția datelor personale.

 1. Principii de protecție a datelor 
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime.  Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor. 
 1. Datele personale
 • Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect).
 • Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon. 
 1. Colectarea datelor personale

        Datele pe care le colectăm pot include următoarele:

 • Numele și datele de contact (Colectăm numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon)
 • Colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu website-ul nostru.
 • Colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați, paginile web pe care le vizitați.
 • Colectăm date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setările regionale și setările de limbă.
 1. Scopul colectarii datelor personale
 • Scopul colectarii este pentru analizarea traficului de date pe care dumneavoastra il efectuati in momentul navigarii pe site-ul nostru.
 • Pentru a va putea contacta telefonic sau email in cazul deschiderii unei solicitari prin formularul de contact.
 • Emiterea facturii pentru serviciile prestate catre dumneavoastra atunci cand este cazul.
 1. Utilizarea datelor personale
 • vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
 • vom păstra informațiile clientului pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate mai sus (pct. 4).
 • vom pastra inregistrariile navigarii pe website-ul nostru pe o perioada de maxim 3 luni. 
 • accesul la datele personale este strict limitat personalului Pautex, organelor de control abilitate ale statului roman sau a oricarui stat membru UE.
 1. Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebări legate de securitatea datelor personale pot fi trimise către DPO la adresa de email gdpr@pensiuneazbor.ro

 1. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale
 • clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate.
 • pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale (am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter personal ),  vă rugăm contactați DPO la adresa de email gdpr@pensiuneazbor.ro.

Cerere semnată și datată.

 1. Plângeri
 • clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către DPO în timp util și în concordanță cu procedurile interne. 

 Plângerile pot fi trimise la DPO,  gdpr@pensiuneazbor.ro

 • în cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Pautex SRL nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare( ANSPDCP) .
 1. Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbării structurii corporative în cadrul PAUTEX SRL.

În cazul în care se fac modificări ale acestui material, clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

 

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI AȚI LUAT LA CUNOȘTINȚĂ FAPTUL CĂ VĂ SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENȚIE, DREPTUL DE OPOZIȚIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VĂ ADRESA JUSTIȚIEI ÎN CAZ DE ÎNCALCARE A DREPTURILOR,  GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A ACESTOR DATE.